Tuesday, September 18, 2007

Ligaw Na Bala

Putok ng baril,
Tilamsik ng dugo,
Inang umiiyak,
Hawak si bunso,
Magulong senaryo,
Iba't ibang tinig,
At katahimikan...
Ang ama'y dumating,
Lango sa alak,
Sa kama'y may hawak,
Na isang rebolber

No comments: