Tuesday, September 18, 2007

Huwad!

rebultong inukit
mula sa bato
pinintahan at
iwinangis sa santo
inilagay sa lugar
na nakikita ng tao
pilit na sinamba
at inidolo

at ngayon
ang dating
inaapak-apakang bato
diyos na
sa tingin ng tao!

kapirasong kahoy
na mula sa bundok
kalahiti'y pinanggatong
sa apoy natupok
kalahati'y nililok
inukit,hinubog
ginawang imahe
ng diyos?

bukas, makalawa
itatanghal sa plasa
at pagpipiyestahan
ng mga tanga!

ipinagluluksa mo
ang kalagayan ni kristo
sa krus!
subalit sa kamay mo
hawak mo
ang martilyong pamukpok!

No comments: