Tuesday, September 18, 2007

Laya

may layang isinisigaw
ang patak ng ulan
ang agos ng ilog
laya rin ang tinutumbok
ganun din kaya
ang nais ipabatid?
ng mga mata kong
sa luha'y nagingilid?
kapag umaapaw
ang lungkot sa dibdib...

No comments: