Tuesday, September 18, 2007

Deboto

nang humupa ang baha
natagpuang bulagta
ang imahe ng santong
di na makilala ang mukha

ang nagdaang bagyo
ay sadyang kaybangis
kaya't sa pwesto nya'y
hindi siya nakaalis

kagabi'y kaharap siya
ng relihiyosong pamilya
habang nagdarasal
ng sandaang aleluya

bumulusok ang ulan
bumaha pagkaraan
nahintakutang pamilya'y
nagsiakyat sa bubungan

buti na lang
sya ay bato
hindi nya naramdaman
ang bagsik ng delubyu

ngunit di sya makabangon
sa kanyang pagkakasubsob
marahil ay pinulikat
sa kanyang pagkakababad

sumagi sa aking alaala
ang kampanaryo ng cagsawa
pangakong kaligtasan
bangungot na libingan!

No comments: